Firmele pot fi dizolvate din oficiu!

Contractul individual de munca sau conventia civila UNDELUCRAM.ROFirmele care nu-si vor depune la timp bilanturile pot fi dizolvate din oficiu in urma modificarilor facute la Legea societatilor comerciale. (Legea nr. 152/2015pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului).

In cazul in care nu vor depune la timp situatiile financiare anuale si raportarile contabile, firmele vor putea fi dizolvate la cererea oricarei persoane interesate, dar si a Oficiului National al Registrului Comertului, iar dupa dizolvare, lichidatorul va fi numit de catre ONRC.

Firmele vor putea fi dizolvate de catre tribunal in anumite situatii, care in prezent nu sunt reglementate de lege. In plus, sunt facute si anumite clarificari in alte cazuri in care se poate cere dizolvarea.

Mai precis, la cererea oricarei persoane interesate — dar si a ONRC — tribunalul va putea sa pronunte dizolvarea unei societati daca aceasta nu-si va depune in termenul legal situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile. Noua prevedere va fi aplicabila in situatia in care perioada de intarziere va fi mai mare de 60 de zile lucratoare.

Totodata, Legea nr. 152/2015 dispune ca dizolvarea va putea sa intervina daca firma nu-si va depune la unitatile Ministerului Finantelor — in termenul legal — declaratia din care sa rezulte ca n-a desfasurat activitate de la constituire. De asemenea, regula va fi valabila daca perioada de intarziere va depasi 60 de zile lucratoare.

Dizolvarea societatilor va mai putea fi pronuntata, potrivit noilor reglementari, daca:

  • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
  • actionarii/asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta (in prezent, dispozitia face referire doar la disparitia asociatilor);
  • nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social (inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social);
  • a incetat activitatea societatii sau aceasta n-a fost reluata dupa inactivitatea temporara, care nu poate fi mai lunga de trei ani de la data inscrierii in registrul comertului;
  • societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

Firmele pentru care ONRC va formula actiuni de dizolvare vor fi facute publice cu cel putin 15 zile calendaristice inainte. Lista acestora va fi afisata, mai exact, pe site-ul Registrului Comertului sau in portalul de servicii online al acestuia. Spre deosebire de actualele prevederi, Legea nr. 152/2015 mai stabileste ca hotararea prin care tribunalul va pronunta dizolvarea va fi comunicata si societatii in cauza.

Atentie! Impotriva hotararii de dizolvare, orice persoana interesata va putea sa faca apel, in cel mult 30 de zile de la data publicarii documentului in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Dupa ce hotararea de dizolvare va ramane definitiva, scrie in noua lege adoptata de parlamentari, persoana juridica va intra in lichidare. In acest sens, ONRC se va ocupa — la cererea oricarei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finantelor — de numirea unui lichidator inscris in Tabloul Practicienilor in Insolventa. Acesta va primi o remuneratie fixa in cuantum de 1.000 de lei.

„Oficiul National al Registrului Comertului, la cererea oricarei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, procedeaza la numirea unui lichidator inscris in Tabloul Practicienilor in Insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societatii dizolvate sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneratia lichidatorului este in cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea societatii urmand a se face, pentru situatia in care nu exista bunuri in averea societatii dizolvate, de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului”, este precizat in Legea nr. 152/2015.

In situatia in care vor trece trei luni de la momentul ramanerii definitive a hotararii de dizolvare si nu va exista nicio cerere de numire a lichidatorului, ONRC sau orice persoana interesata va putea sa ceara tribunalului radierea firmei din registrul comertului.

La fel ca in cazul actiunilor de dizolvare, societatile pentru care ONRC va urma sa formuleze actiuni de radiere vor fi afisate online cu cel putin 15 zile calendaristice inainte. Hotararea de radiere pronuntata de tribunal va fi comunicata si firmei in cauza.

„Vizualizarea hotararilor de dizolvare si radiere si a rezolutiilor de numire a lichidatorului, publicate pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul de servicii online al acestuia, se face cu titlu gratuit”, se arata in actul normativ amintit.

In ceea ce priveste termenul de lichidare a societatii, acesta va fi in continuare de un an. Insa, pentru motive temeinice, ONRC va putea sa-l prelungeasca, nu tribunalul, asa cum este prevazut in momentul de fata.

„Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comertului poate prelungi acest termen cu inca un an, dar nu mai mult de doua ori, scrie in legea promulgata joi de presedinte.

In acelasi timp, va fi marita de la 30 la 60 de zile perioada in care vor trebui numiti lichidatorii. Apoi, actul normativ prevede ca, „in termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului”.

In 15 zile de la terminarea lichidarii, in baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare, lichidatorii vor trebui sa depuna la registrul comertului cererea de radiere a societatii. Rezolutia de radiere din registrul comertului va fi publicata pe site-ul ONRC si in portalul de servicii online al acestuia.

In situatia in care in trei luni de la expirarea termenului de lichidare nu se va depune vreo cerere de radiere, ONRC sau orice persoana interesata va putea sa ceara tribunalului radierea societatii. Lista cu firmele pentru care ONRC va formula actiuni de radiere va fi publicata online cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, iar hotararea de radiere va fi comunicata inclusiv societatii. Dupa ce hotararea tribunalului va fi facuta publica, orice persoana interesata va putea sa faca apel in cel mult 30 de zile.