Conditie in cadrul procedurilor de achizitii publice!

beneficiarii feadrOpinie vis a vis de existenta CAEN-ului autorizat in actul constitutiv al agentului economic ofertant, CAEN  corespunzator bunurilor sau serviciilor ofertate in cadrul procedurilor de achizitii publice. In cadrul undei proceduri de achiztie publica/procedura simplificata a unui orgnism finantator, ofertantii trebuie sa aiba in actul constitutiv CAEN-ul corespunzator bunurilor/serviciilor ofertate. Confuzia care apare este daca:

  •  este suficient ca acel cod CAEN corespunzator doar sa existe in actul constitutiv?
  • acele coduri CAEN trebuie sa existe in actul constitutiv si sa fie autorizate conform cu Legea 359/2004?

Eu consider ca, o conditie de conformitate a ofertei unui agent economic care depune oferta in cadrul procedurilor de achizitii publice este ca aceast beneficiar sa aiba CAEN-ul corespunzator in obiectele de activitate SI SA FIE AUTORIZATExistenta CAEN-ului autorizat este o obligatie, pentru ca in caz contrar, nu ar mai exista obligatia agentilor economici de a autorizarii nici unui CAEN .

Orice societate comerciala are dreptul sa treca in Actul constitutiv cate obiecte  de activitate doreste, cu exceptia acelor activitati care constituie „monopol” de stat sau au un regim aparte de desfasurare. Insa o societate comerciala trebuie insa sa faca distictie intre ce are dreptul sa desfasoare ( drept in sens general – capacitatea de folosinta) si ce este autorizata sa desfasoare (capacitate de exercitiu)pentru  care trebuie sa indeplineasca anumite conditii legale  in vederea desfasurarii acelor activitati.

Consider ca o oferta conforma este acea oferta care indeplineste toate conditiile pentru a fi acceptata si pe baza careia sa se poata incehia un contract daca se afla pe primul loc in ierarhizarea ofertelor. O oferta in care se oferteaza bunuri/servicii pentru care ofertantul nu este autorizat sa functioneze, este o oferta pe care o face apropae orice operator economic, fara a indeplini conditiile minime pentru a desfasura respectiva activitate.

In Certificatul constatator, dupa ce apar enumerate CAEN-urile pe care are dreptul ( doar dupa autorizare) sa le desfasoare, apare rubrica cu : ” Activitati autorizate conform legii 359/2004”, deci exista aceasta obligativitate a autorizarii unor activitati pentru a le putea desfasura.

Pentru a desfasura oricare dintre activitatile inscrise in obiectul de activitate in Actul constitutivorice societate are nevoie de autorizarea. Acestea sunt eliberate tot de catre Registrul Comertului, sub forma unui Certificat Constatator emis in baza unei Declaratii pe propria raspundere, care va ajunge la autoritatile competente din cadrul: Ministerului Sanatatii Publice (Directia de Sanatate Publica), Ministetului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (Directia de Sanatate Veterinara), Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (Inspectorarul Teritorial de Munca – Protectia Muncii) si Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (Agentia pentru Protectia Mediului).

AUTORIZAREA este o OBLIGATIE LEGALA ( nascuta din lege) si deci este obigatorie pentru a desfasura o activitate, deci pentru a oferta legal in cadrul unei proceduri ( fapt ce este reglementat in achizitiile publice conform OUG 34/2006).

Mai gasiti texte din categoria achizitii publice sau management si nu in ultimul rand la sectiunea de fonduri europene.