Curs Expert achizitii publice – despre criterii de calificare si selectie

In cadrul unui curs de Expert achizitii publice afli toate noutatile dintr-un domeniu in care modificarile legislative sunt foarte dese. Printre cele mai recente se numara Ordinul nr. 2366 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice.

In cadrul trainingului Expert achizitii publice pe care il organizam la inceputul lunii septembrie 2013, trainerii nostri, specialisti in achizitii, te vor pune la curent cu ultimele reglementari din domeniu. Printre capitolele ordinului nr. 2366 se numara si cel referitor la publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete. Criteriile de calificare si selectie – situatia financiara a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica, standarde de asigurare a calitatii, criteriul de atribuire a contractelor de achizitii publice – reprezinta unul dintre aspectele cele mai consistente din tematica unui curs de Expert achizitii publice.

Din notele generale referitoare la criteriile de calificare si selectie continute in Ordinul nr. 2366 din 24 iulie 2013:

Criteriile de calificare si selectie, astfel cum sunt ele prevazute la art. 176 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ce au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura de atribuire, nu pot fi utilizate ca factori de evaluare in cadrul criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

La stabilirea criteriilor de calificare se va avea in vedere ca acestea sa fie: obiective, nediscriminatorii si proportionale cu complexitatea si obiectul contractului si sa reflecte posibilitatea concreta a operatorului economic de a indeplini contractul.

Criteriile de calificare si selectie publicate in anuntul de participare trebuie sa fie aceleasi cu cele precizate in documentatia de atribuire.

b) Greseli frecvente care trebuie evitate:
– publicarea partiala a criteriilor de calificare in anuntul de participare in raport cu informatiile cuprinse in documentatia de atribuire, documentatie ce cuprinde fisa de date a achizitiei si caietul de sarcini.

c) NOTA:
Nota de justificare privind alegerea criteriilor de calificare si selectie, anuntul de participare si documentatia de atribuire trebuie sa contina aceleasi criterii.
Solicitarea unor criterii prin raportare la o anumita arie geografica restransa (de exemplu: o unitate de productie stabilita in Romania sau in zona de referinta a proiectului, o statie de asfalt situata in limitele judetului). Restrangerea artificiala a concurentei prin solicitarea de experienta similara specifica unui anumit tip de constructie (de exemplu, construirea de scoli in loc de constructii civile). Solicitarea de dovezi nerezonabile pentru demonstrarea indeplinirii unui anumit criteriu de calificare (de exemplu, copia facturilor pentru dovedirea indeplinirii unui anumit nivel al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului). Restrictionarea competitiei prin solicitarea unor certificate sau autorizatii care nu sunt relevante pentru indeplinirea contractului (de exemplu, ISO 9001 de la producator).