Riscuri in achizitii publice

Ordinul nr. 2366 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice cuprinde recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice. Daca esti expert achizitii publice, tine cont de deficientele identificate in verificarea procedurilor de achizitii finantate din instrumente structurale si recomandarile pe care trebuie sa le pui in aplicare.

Una dintre deficientele tratate in Ghid se refera la reducerea nejustificata a termenelor ca urmare a publicarii unui anunt de intentie:

a) Note generale
Reducerea termenelor-limita de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitatie deschisa si restransa, ca urmare a transmiterii spre publicare a unui anunt de intentie, este operabila numai in situatia in care in continutul anuntului de intentie sunt incluse toate criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul de atribuire, regasite si la nivelul anuntului de participare.
In ceea ce priveste factorii de evaluare, in cuprinsul anuntului de intentie acestia vor fi detaliati doar in masura in care acestia se cunosc la momentul transmiterii anuntului de intentie.
b) Concluzii
Simpla publicare a unui anunt de intentie nu poate conduce in mod automat la aplicarea reducerii termenului cuprins intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare si data-limita de depunere a ofertelor.
Simpla afirmatie ca autoritatea contractanta a publicat in anuntul de intentie toate informatiile pe care le cunoaste la momentul transmiterii spre publicare a acestuia nu este suficienta.