Ce este SCIM? Standarde de control intern managerial

OMFP nr. 946/2005 dicteaza necesitatea ca toate insitutiile publice sa isi reactualizeze intreaga documentatie privitoare la noile proceduri operationale pentru a implementa cele 25 de standarde de control intern managerial. Aceste reglementari au scopul de a simplifica procedurile de control intern managerial in conformitate cu modelul deja adoptat de statele membre ale Uniunii Europene si de a asigura administrarea resurselor unei entitati publice in mod eficient, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile.

Controlul intern managerial este o componenta integranta a sistemului de management al unei organizatii si este privit ca o functie manageriala, prin care managementul constata abaterile rezultatelor de la obiective, analizeaza cauzele care le-au determinat si si dispune masurile corective sau preventive care se impun.

Sistemul de control intern managerial se implementeaza prin aplicarea celor 25 de standarde de control intern managerial, care definesc un minim de reguli de management ce trebuie respectate in cadrul organizatiei. Standardele sunt grupate in cadrul a 5 elemente-cheie ale controlului managerial:

1. Mediul de control – cuprinde urmatoarele 6 standarde: Etica si integritatea; Atributii, functii, sarcini; Competenta, performanta; Functii sensibile; Delegarea; Structura organizatorica.

2. Performanta si managementul riscului – acest element subsumeaza problematica managementului legata de fixarea obiectivelor, planificarea multianuala, planul de management, monitorizarea performantei.

3. Informarea si comunicarea – cuprinde 4 standarde ce tin de constituirea unui sistem informational adecvat si a unui sistem de raportare eficient: Informarea; Comunicarea; Corespondenta; Semnalarea neregularitatilor.

4. Activitati de control – standardele din acest element se focalizeaza asupra: Proceduri; Separarea atributiilor; Supraveghere; Gestionarea abaterilor; Continuitatea activitatii; Strategii de control; Accesul la resurse.

5. Monitorizarea – grupa de standarde care vizeaza problematica dezvoltarii capacitatii de evaluare a controlului managerial: Verificarea si evaluarea controlului; Auditul intern.

Sistemele de control managerial trebuie dezvoltate tinand cont de specificul legal, organizational, de personal, de finantare etc., al fiecarei entitati publice in parte. Fiecare dintre cele 25 de standarde cuprinde descrierea standardului, activitatile propuse pentru conformarea cu cerintele standardului, referinte si livrabile.