Competente dobandite la cursuri Manager de proiect

checklist

In cadrul unor cursuri Manager de proiect te poti specializa sau perfectiona in aceasta ocupatie in conformitate cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania pentru codul COR 242101. In urma participarii la cursuri Manager de proiect autorizate si a sustinerii examenului de absolvire, dobandesti competentele necesare unui manager de proiect cu acte in regula.

Printre competentele profesionale dobandite la finalul cursului se numara:

 • cunostinte cu inalt grad de aplicabilitate cu privire la conceperea, planificarea si implementarea de proiecte;
 • abilitatea de a disocia intre: ce este un program, un proiect si o activitate; grup tinta, beneficiari directi si beneficiari indirecti; cele 6 tipuri de resurse folosite in proiecte; rezultate anticipate si indicatori de performanta; ce reprezinta si cum se fac monitorizarea si evaluarea in proiecte; cele 4 etape ale ciclului de viata al oricarui proiect si activitatile specifice fiecarei etape.
 • abilitatea de a identifica nevoile grupului tinta, de a le analiza, de a selecta o singura nevoie, de a formula corect problema care sta la baza dezvoltarii proiectului si de a o putea analiza si justifica;
 • abilitatea de a formula corect scopul si obiectivele proiectului;
 • abilitatea de a realiza impartirea proiectului in activitati si subactivitati pana la nivelul la care pot fi estimate si planificate resursele necesare;
 • abilitatea de a planifica realist toate tipurile de resurse necesare pentru intregul proiect: umane, informationale, consumabile, logistice, financiare si de timp;
 • abilitatea de a realiza un buget si un cash-flow realist al proiectului;
 • abilitatea de a identifica riscurile interne si externe ale proiectului si de a stabili strategii potrivite de interventie;
 • abilitatea de a analiza si organiza fluxul de comunicare din cadrul unui proiect;
 • abilitatea de a identifica sursele de finantare potrivite proiectelor dezvoltate;
 • cunostinte cu privire la evaluarea cererilor de finantare și cu privire la gestionarea relatiilor de parteneriat si relationarea cu finantatorul;
 • abilitatea de a folosi instrumentele si tehnicile de management de proiect, inclusiv de monitorizare si evaluare;
 • abilitatea de a trasa un profil al unui manager de proiect ideal si atitudinea de a dori perfectionarea proprie continua pentru a tinde spre identificarea cu acel profil.