Modificari in Noul Cod de procedura fiscala

Conform cu Noul Cod de Procedura Fiscala scad dobanzile si penalitatile de intarziere

3d human character that push a big percent symbolNoul Cod de procedura fiscala stabileste ca pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta contribuabilii vor datora statului, la fel ca pana acum, dobanzi si penalitati de intarzier.

Potrivit documentatului citat, dobanda este o obligatie fiscala accesorie reprezentand echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale principale ca urmare a neachitarii la scadenta, de catre debitor, a obligatiilor fiscale principale.

La fel ca pana acum, dobanzile se vor calcula pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Totusi, incepand din 2016, valoarea dobanzii va fi redusa la 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, de la 0,03%, cat este in prezent.

In ceea ce priveste penalitatea de intarziere, aceasta este, conform Noului Cod de procedura fiscala, o obligatie fiscala accesorie reprezentand sanctiunea pentru neachitarea la scadenta, de catre debitor, a obligatiilor fiscale principale.

Penalitatea de intarziere se va calcula pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Aceasta prevedere se regaseste si in Codul de procedura fiscala, aflat in vigoare. Totodata, penalitatea de intarziere va fi micsorata, de la valoarea actuala, de 0,02%, pana la 0,01% pe fiecare zi de intarziere.

In acelasi timp, dispozitiile din noul Cod de procedura fiscala, introduc noutati in ceea ce priveste dobanzile si penalitatile de intarziere aplicate anumitor obligatii fiscale.

Mai exact, pentru diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se vor datora obligatii fiscale accesorii in limita sumei platite daca anterior stabilirii obligatiilor fiscale, debitorul a efectuat o plata iar suma platita nu a stins alte obligatii. Aceste dispozitii urmeaza sa fie aplicabile si in situatia in care debitorul a efectuat plata obligatiei fiscale, iar declaratia de impunere a fost depusa ulterior efectuarii platii.

Reglementarile mentionate mai sus nu se regasesc in actualul Cod de procedura fiscala.

Atentie! Noul Cod de procedura fiscala aplicabil de la 1 ianuarie 2016 include un nivel de 1% al majorarilor de intarziere pe luna sau fractiune de luna in cazul obligatiilor fiscale administrate de organele fiscale locale, fata de 2% in prezent. Aceasta valoare corespunde unui nivel anual de 12% pe an.

Cei care nu isi declara corect veniturile vor fi penalizati suplimentar

Contribuabilii care nu isi declara corect veniturile vor fi taxati suplimentar de anul viitor, fiind obligati sa plateasca o penalitate de nedeclarare. Astfel, Capitolul 3 din Codul de procedura fiscala actual, respectiv Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, s-ar putea schimba in Dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare.

Dupa cum se poate observa inca din denumirea capitolului, noile dispozitii introduc o penalitate suplimentara cu care vor fi taxati contribuabilii care nu isi declara obligatiile fiscale, respectiv penalitatea de nedeclarare.

Finantele au incercat sa introduca aceasta penalitate de nedeclarare in legislatia fiscala inca din ianuarie 2014, printr-un proiect de ordonanta privind modificarea Codului de procedura fiscala, care insa nu a mai fost aprobat In plus, daca documentul ar fi fost adoptat, atunci masura ar fi urmat sa se aplice de la 1 iulie 2014, insa acest lucru nu s-a intamplat.

Mai mult decat atat, penalitatea de nedeclarare a fost cuprinsa si in proiectul privind Noul Cod de procedura fiscala, lansat in dezbatere publica in vara anului 2014, dar care nu a fost aprobat.

Penalitatea de nedeclarare va ajunge la 100%, daca sumele datorate statului provin din evaziune fiscala

Conform Noului Cod de procedura fiscala, penalitate de nedeclarare este o obligatie fiscala accesorie reprezentand sanctiunea pentru nedeclararea sau subdeclararea, in declaratii de impunere, a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale.

Concret, pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/platitor si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere, contribuabilul/platitorul va datora, din 2016, o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Conform reglementarilor din noul Cod de procedura fiscala, penalitatea nu va fi stabilita de organele fiscale, daca aceasta este mai mica de 50 lei.

In schimb, penalitatea de nedeclarare s-ar putea majora cu 100% in cazul in care obligatiile fiscale principale au rezultat ca urmare a savarsirii unor fapte de evaziune fiscala, constatate de organele judiciare.

De asemenea, noul Cod de procedura fiscala mai prevede ca penalitatea de nedeclarare ar putea fi redusa, la cererea contribuabilului/platitorului, cu 75% daca obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie:

  • se sting prin plata sau compensare;
  • sunt esalonate la plata, in conditiile legii. In acest caz, reducerea se va acorda la finalizarea esalonarii la plata.

Atentie! Aplicarea penalitatii de nedeclarare NU va inlatura obligatia de plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, se mentioneaza in reglementarile aplicabile de la inceputul anului urmator.

In acelasi timp, Noul Cod de procedura fiscala stabileste si situatiile in care nu se va percepe penalitatea de nedeclarare.

Mai exact, penalitatea de nedeclarare NU se va aplica daca obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/platitor si stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii de impunere rezulta din aplicarea unor prevederi ale legislatiei fiscale, de catre contribuabil/platitor, potrivit interpretarii organului fiscal cuprinsa in norme, instructiuni, circulare sau opinii.

Nu achitati impozitele care au perioada fiscala anuala? Veti plati dobanzi

In reglementarile ce intra in vigoare din 2016 este reglementat intr-un articol separat, respectiv art. 169, modul in care se aplica dobanzile pentru neplata impozitelor pentru care perioada fiscala este anuala.

Spre deosebire de noile dispozitii, legislatia fiscala in vigoare face referire doar la modul de aplicare a dobanzilor pentru neachitarea impozitului pe venit.

Totusi, din 2016, potrivit Noului Cod de procedura fiscala, pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale reprezentand impozite pentru care perioada fiscala este anuala, contribuabilii ar putea datora dobanzi dupa cum urmeaza:

  1. a) in anul fiscal de impunere, pentru obligatiile fiscale stabilite, potrivit legii, de organul fiscal sau de contribuabili, inclusiv cele reprezentand plati anticipate, dobanzile se calculeaza din ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sau, dupa caz, pana in ultima zi a anului fiscal de impunere, inclusiv;
b) pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), dobanzile se calculeaza incepand cu prima zi a anului fiscal urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
c) in cazul in care obligatia fiscala stabilita prin decizia de impunere anuala sau declaratia de impunere anuala, dupa caz, este mai mica decat cea stabilita prin deciziile de plati anticipate sau declaratiile depuse in cursul anului de impunere, dobanzile se recalculeaza, incepand cu prima zi a anului fiscal urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala sau declaratia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator;
d) pentru diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala sau declaratiei de impunere anuala, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta prevazut de lege. In cazul impozitului pe venit, aceasta regula se va aplica numai daca declaratia de venit a fost depusa pana la termenul prevazut de lege. In situatia in care declaratia de venit nu a fost depusa pana la termenul prevazut de lege, dobanda se va datora incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere.

Aceste reguli se vor aplica  si in cazul in care contribuabilii nu-si indeplinesc obligatiile declarative, iar creanta fiscala se stabileste de organul fiscal prin decizie.

Daca in cadrul unei proceduri de control fiscal organul fiscal stabileste diferente de impozit suplimentare, atunci dobanzile se vor calcula la diferenta de impozit incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere.

Codul Fiscal poate aduce o relaxare fiscala ………