Greseli frecvente intalnite la beneficiarii FEADR

beneficiarii feadr

Daca esti solicitant sau beneficiar de finantare din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala – FEADR, te-ai confruntat probabil cu diverse probleme in perioada de implementare si managementul proiectelor.

Unele astfel de probleme pot fi evitate de catre beneficiarii FEADR, iar situatii cum ar fi nerambursarea partiala sau totala a sumelor cheltuite, decalaje in derularea activitatilor sau chiar suspendarea proiectului ori retragerea finantarii pot fi preintampinate.

Printre erorile constatate de catre APDRP la monitorizarea contractelor de investitii la beneficiarii privati se numara:

1. Erori in implementarea documentatiilor de atribuire

 • Lucrari neexecutate sau executate partial la data controlului pe teren;
 • Lucrari efectuate care nu respectau specificatiile din proiectul aprobat;
 • Achizitionarea de echipamente care nu erau in concordanta cu proiectul aprobat;
 • Redactarea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire sau chiar documente lipsa;
 • Alegerea necorespunzatoare a tipului de procedura de achizitii;
 • Divizarea, in mod artificial, a valorii contractului de achizitie publica sau subevaluarea acestuia;
 • Amendamente incorecte aduse contractelor;
 • Utilizarea abuziva a procedurii negociate.

2. Coruptie/Conflicte de interese

 • Socializarea puternica dintre un angajat al autoritatii contractante si furnizorul de servicii sau produse;
 • Cresterea inexplicabila sau brusca a averii unui angajat al autoritatii contractante;
 • Schimbarile nedocumentate sau frecvente ale contractului prin care este crescuta valoarea acestuia;
 • Angajatul autoritatii contractante refuza promovarea intr-o pozitie in care nu se poate ocupa de achizitii;
 • Angajatul autoritatii contractante nu depune sau nu completeaza declaratia de interese;
 • Favorizarea neexplicata sau neobianuita a unui anumit comerciant sau contractor.

Sumele afectate de nereguli sunt deduse din valoarea eligibila a proiectelor!

Orice incalcare a prevederilor PNDR, a Contractului de finantare incheiat intre APDRP si beneficiar sau a legislatiei nationale sau europene in implementarea unui proiect finantat prin FEADR precum si in perioada de monitorizare constituie o neregula!

Neregulile pot fi constatate si implicit sanctionate de APDRP de la depunerea cererii de finantare pana la sfarsitul perioadei de valabilitate a contractului. In cazul unor suspiciuni de frauda sau indicatori de frauda cazul este comunicat la DLAF si DNA pentru investigare! APDRP instituie sechestru asigurator și se constituie parte civila in cazul in care exista un proces penal ce vizeaza beneficiarul de fonduri!

Invata despre bune practici in accesarea si derularea fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare durabila in cadrul unui curs autorizat de Expert accesare fonduri.