Noi masuri pentru procedurile de achizitie publica

Printr-o ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, a fost adoptata obligativitatea constituirii de garantii de buna conduita in cazul contestarii procedurilor de achizitie publica. Masura, adoptata pe 28 iunie, are scopul […]

Autorizatia de construire

  In Romania, executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Actul normativ in baza caruia se autorizeaza […]

Noi norme UE privind achizitiile publice

Parlamentul European a adoptat pe 15 ianuarie 2014, la Strasbourg, un nou pachet legislativ de modernizare a normelor privind achizitiile publice, mentioneaza un comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Noile norme au menirea de a asigura o mai buna calitate si valoare a banilor in achizitiile sau concesionarilor de […]

Curs Expert achizitii publice – despre criterii de calificare si selectie

In cadrul unui curs de Expert achizitii publice afli toate noutatile dintr-un domeniu in care modificarile legislative sunt foarte dese. Printre cele mai recente se numara Ordinul nr. 2366 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management […]

Riscuri in achizitii publice

Ordinul nr. 2366 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice cuprinde recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice. Daca esti expert achizitii publice, tine cont de deficientele identificate in verificarea procedurilor de […]

Corectarea declaratiilor fiscale

Plecand de la principiul “cine nu munceste nu greseste”, putem spune ca este inevitabil ca in activitatea noastra de zi de zi sa nu apara niciodata o eroare. In sensul Codului de procedura fiscala, prin erori, se intelege “erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor, bunurile si veniturile impozabile, precum si alte elemente […]

Transparenta in achizitiile publice

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice urmareste implementarea modelului american in ceea ce priveste modul de cheltuire a banului public, adica transparenta completa in domeniul achizitiilor publice. Acest subiect s-a dezbatut intr-o conferinta organizata de ANRMAP si Institutul de Politici Publice, sub patronajul Ambasadei Statelor Unite ale Americii. In cadrul intalnirii, presedintele Asociatiei […]

Cand avem dreptul la concediu fara plata?

Temeiul legal pentru acordarea concediului fara plata este reprezentat de art. 153 din Codul muncii republicat, in cazul solicitarii de catre salariat pentru rezolvarea unor situatii personale, Codul muncii facand trimitere la contractul colectiv de munca aplicabil si la regulamentul intern: „Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. Durata concediului […]

Scutiri la plata impozitului pe profit

ONG-urile sunt scutite de plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro. Conform art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit  pentru: * cotizatiile si taxele de inscriere ale […]

Ce noutati fiscale a adus 1 iulie?

Una dintre cele mai importante noutati din Codul fiscal, care se aplica incepand de la 1 iulie, este majorarea plafonului de la care persoanele impozabile sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA. Potrivit OUG nr. 24/2012, plafonul de la care firmele sunt obligate sa plateasca TVA a fost majorat de la 35.000 de […]