Standarde control intern managerial

TOATE ENTITATILE PUBLICE din Romania trebuie sa respecte OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, ce cuprinde Standardele de control intern managerial.

Scopul controlului intern managerial este sa asigure administrarea resurselor unei entitati publice in mod eficient, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile. Consecintele neimplementarii conform OG 119/1999, OMFP 946/2005, OMFP 1389/2006, Legii 234/2010 si OMFP 1649/2011 sunt semnificative:

  • Utilizarea ineficienta a fondurilor publice si nelegalitatea actelor administrative si de gestiune prin exercitarea unui management nelegal;
  • Pozitionarea institutiei in zona „Neprotejarii fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei”;
  • Sanctionarea pe cale administrativa si civila a conducatorilor fiecarui compartiment din organigrama entitatii publice, pentru neraportarea stadiului de implementare a SCIM, respectiv vulnerabilizarea conducatorului institutiei pentru utilizarea nelegala si cu ineficienta a fondurilor publice;
  • Inregistrarea de sanctiuni datorate neimplementarii SCIM, din partea UE in vederea recuperarii fondurilor nerambursabile.

Development Training Consulting vine in intampinarea nevoilor clientilor prin furnizarea de servicii de consultanta complete in vederea elaborarii si implementarii SCIM – Sistem de Control Intern/Managerial, obligatoriu pentru toate entitatile publice.

Ce inseamna controlul intern?

Conform OG 119 din 1999 republicata, controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor publice in mod economic, eficient si eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile.

Conform  Art. 2. Alin. (1) din OMFP 946/2005: “Conducatorul fiecarei entitati publice dispune, tinand cont de particularitatile cadrului legal de organizare si functionare, precum si de standardele prevazute in prezentul ordin, masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati.”

Serviciile de consultanta pe care Development Training Consulting vi le ofera au in vedere toate etapele si procedurile care trebuie parcurse pentru respectarea OMFP nr. 946/2005:

  • Identificarea stadiului actual al sistemului de control intern/managerial;
  • Constituirea unei comisii cu atributii in organizarea, implementarea si mentinerea sistemului de cntrol intern/managerial;
  • Stabilirea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei infiintate;
  • Instruirea Comisiei cu privire la cerintele celor 25 de standarde prevazute de OMFP nr. 946/2005 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, pe baza analizei sistemului existent la nivelul institutiei si implementarea actiunilor prevazute in programul de dezvoltare

Afla mai multe despre programul complet de consultanta pentru impelemntarea sistemului de control intern/managerial conform OMFP nr. 946/2005 republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si contacteaza-ne daca vrei mai multe detalii sau o oferta personalizata.