Proiecte

Suntem implicati in urmatorul proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2007-2013):

in derulare

Centrul Judetean de Incluziune Sociala Iasi
Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile, in vederea evitarii excluziunii sociale prin crearea unui centru de incluziune sociala in judetul Iasi. Crearea unui centru de incluziune sociala va aduce un sprijin real tinerilor provenind din sistemul de protectie si mamelor singure prin oferirea de informare, orientare si consiliere pe piata muncii.

De asemenea, am fost implicati si in urmatoarele doua proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2007-2013):

finalizate

Califica-te pentru viitor!
Obiectivul proiectului este de a creste nivelul de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii din regiunea de Nord-Est. Prin atingerea acestui obiectiv, beneficiarii serviciilor oferite in cadrul proiectului vor obtine calificari si certificari in corelare cu cerintele de pe piata muncii.
Pentru mai multe detalii accesati link-ul www.curscalificare.com

Centrul de Servicii Integrate de Ocupare pentru Someri
Obiectivul proiectului este reprezentat de infiintarea unui centru de servicii integrate de ocupare atat pentru someri, cat si pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Realizarea acestui obiectiv se face prin actiuni preventive si corective, de informare/consiliere si asistenta in initierea unei activitati independente.
Pentru mai multe detalii accesati link-ul www.sios.ro