Centrul Judetean de Incluziune Sociala Iasi

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile, in vederea evitarii excluziunii sociale prin crearea unui centru de incluziune sociala in judetul Iasi. Crearea unui centru de incluziune sociala va aduce un sprijin real tinerilor provenind din sistemul de protectie si mamelor singure prin oferirea de informare, orientare si consiliere pe piata muncii.

Obiective specifice:

1. Crearea si functionarea unui Centru de Incluziune Sociala care va furniza servicii de informare si consiliere profesionala pentru 250 de persoane cu risc de marginalizare si excluziune sociala din judetul Iasi.
2. Dezvoltarea de abilitati profesionale pentru 130 de tineri care parasesc sistemul de protectie si 20 de familii monoparentale sau cu mai mult de 2 copii, in 3 domenii de activitate: designer web, agent securitate si lucrator in comert in vederea integrarii pe piata muncii.
3. Cresterea capacitatii a 100 de asistenti sociali comunitari/persoane cu responsabilitati de asistenta sociala de la nivelul SPAS-urilor de a oferi sprijin in vederea integrarii/reintegrarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile.

Investeste in oameni!
Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara nr. 6, Domeniul major de intervenţie 6.2.
Titlu proiect: „Centrul Judetean de Incluziune Sociala Iasi”, Contract nr. POSDRU/116/6.2/G/124407
Cod contract: POSDRU/108/2.3/G/79457

Achizitii Publice

Nr. Proc. Obiectul procedurii Documentele procedurii Stadiul

3

Achizitie papetarie si consumabile Invitatie de participare
Specificatii minime
atribuita

2

Achizitie imprimanta multifunctionala Invitatie de participare
Specificatii minime
atribuita

1

Achizitie calculatoare (laptop-uri) Invitatie de participare
Specificatii minime
atribuita