FORM ACT

FORM ACT – Program de formare activa a studentilor si masteranzilor in domeniile stiintelor socio-umane, juridice si economice din regiunea Nord-Est

Beneficiar: Centrul de Dezvoltare Socială T & Co

Parteneri: SC Development Training Consulting SRL si INFOR ELEA Italia

Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa Prioritară 2. ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”

Număr de identificare a contractului: POSDRU/189/2.1/G/155699

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea relevantei educatiei universitare pentru piata muncii si eficientizarii stagiilor de practica pentru un numar de 150 de studenti si masteranzi din cadrul facultatilor cu profil socio-uman, juridic si economic din regiunea Nord-Est, in vederea integrarii cu succes pe piata muncii a acestora. Prin intermediul asigurarii conditiilor necesare participarii studentilor/masteranzilor la stagii de practica de un inalt nivel calitativ in cadrul unor operatori economici/institutii publice cu renume, studentii isi vor insusi competentele de munca si experienta necesare unei tranzitii facile de la educatie la piata muncii. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice si la realizarea indicatorilor de output si de rezultat din cadrul Axei prioritare 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă prin organizarea de stagii de practica pentru 150 de studenti din cadrul facultatilor cu cu profil socio-uman, juridic si economic, care isi vor forma deprinderi practice care sa le faciliteze integrarea pe piata muncii dupa finalizarea studiilor universitare.

Obiective specifice:

  1. Formarea de competente practice necesare ocuparii unui loc de munca prin stagii de practica la potentiali angajatori pentru un numar de 150 de studenti/masteranzi. Acest obiectiv urmareste integrarea stagiului de practica a studentilor intr-un domeniu conform atat cu specializarea studentului/masterandului cat si cu profilul institutiei partenere de practica, crearea unei legaturi dinamice intre cele patru parti implicate in elaborarea, implementarea si monitorizarea programului individual de pregatire: studentul, facultate si partener de practica, mediate de echipa de parteneri din cadrul proiectului propus. Dezvoltarea in timpul facultatii a competentelor inter-personale si de comunicare esentiale pe piata muncii prin familiarizarea studentilor cu diverse medii organizationale; Dobandirea de experienta (aptitudini profesionale, organizarea şi procedurile de lucru);
  2. Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare si consiliere in cariera in sprijinul tranzitiei de la scoala la viata activa pentru un numar de 150 studenti/masteranzi. Prin acest obiectiv se urmareste dezvoltarea abilitatilor (increderea in sine, auto-control, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de initiativa, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica si colabora, gestionarea metodelor de lucru, familiarizarea cu structurile şi mecanismele de nevoi socio-culturale din alte tari, abilitatea de a intelege complexitatea si dialogul cu alte culturi, constientizarea de catre studenti a importantei dobandirii unei experiente practice care le va fi foarte utila in momentul angajarii la terminarea studiilor universitare;
  3. Dezvoltarea parteneriatelor cu potentiali angajatori: institutii publice, agenti economice si alte institutii. Acest obiectiv urmareste punerea in contact a studentilor/masteranzilor cu functionari publici, oameni de afaceri si personalitatii din diferite domenii. Prin parteneriatele ce se vor realiza cu mediul de afaceri, institutiile publice sau organizatiile neguvernamentale oferim tinerilor optiuni de cariera din care ei pot alege ceea ce ii reprezinta cel mai bine.

Achizitii:

Servicii de organizare evenimente (conferinta lansare proiect si conferinta de inchidere)

Servicii de organizare conferinta de diseminare bune practici

Servicii de editare si tiparire materiale promotionale

Laptop-uri

Licente software, office, antivirus, mouse, geanta

Baterie de teste psihologice