Proiecte

In luna Decembrie 2020 am inceput implementarea proiectului CAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr. contract POCU /726/6/12/135438 intr-un parteneriat format din 3 entitati.

ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr. contract POCU /726/6/12/135438

Proiectul ACAFAR este finantat prin intermediul Fondului Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6Educație și Competențe, Prioritarea de investiții 10.iiiCreşterea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale şi informale, actualizarea cunoştinţelor, a competenţelor şi a aptitudinilor forţei de muncă şi promovarea unor parcursuri de învăţare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională şi validarea competenţelor dobândite.

BENEFICIAR: Centrul de Dezvoltare Socială T&CO

PARTENER 1: Sindicatul Valahia Târgoviște 

PARTENER 2: Development Training Consulting SRL

Perioada de implementare: 17.12.2020 – 16.12.2022

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională.

Obiective specifice

Obiectiv 1

Organizarea de programe integrate de formare profesionala continua si consiliere, pentru 652 angajati, in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, in vederea cresterii calificarii si abilitatilor, pentru imbunatatirea oportunitatilor de angajare si promovare in cariera ale acestora .

Obiectiv 2

Promovarea accesului la programe relevante de formare profesionala continua pentru angajatii din regiunile Nord-Est si Sud-Muntenia, in special pentru persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, prin campanii de informare si activitati innovative

Grup tinta

Grupul tinta va fi format din 652 de persoane angajate, din care 30% cu nivel scazut de calificare sau din mediul rural, sau persoane cu varsta peste 40 ani. Astfel estimam ca minim 140 persoane vor avea peste 40 ani, 41 persoane din mediul rural si 15 persoane cu nivel de calificare scazut.

Domeniile din care va fi selectat grupul tinta sunt:

 • Economic
 • educatie (invatamant preuniversitar si universitar)
 • bancar
 • turism
 • public, ocupare forta munca si social
 • angajati din mediul rural din regiunea Nord Est
 • sanitar
 • PF-uri/intreprinderi individuale

Toate persoanele din grupul tinta vor avea varsta minima de 25 ani impliniti si pana maxim 65 ani.

Se va respecta egalitatea de sanse in toate activitatile de recrutare si selectie GT. Pentru persoanele cu dizabilitati, vor fipuse la dispozitie toate mijloacele specifice de participare in mod egal la activitatile proiectului.

Solicitantul va face selectia unui numar de 232 persoane din grupul tinta, din care minim 66 cu nivel scazut de calificare/mediul rural/varsta intre 40-65 ani. Acest grup tinta, persoane angajate, va beneficia de facilitati de instruire si accesul la utilizarea noilor tehnologii. Mai exact vor urma cursul autorizat ANC: Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere.

Grupul tinta asigurat de Sindicatul Valahia Targoviste SVT, in cadrul proiectului, este format din 420 angajati care lucreaza in companii din Regiunea Sud-Muntenia. Acestea sunt persoane incadrate cu contract individual de munca si doresc sa se recalifice sau sa se specializeze. Circa 130 persoane (31%) au o calificare slaba sau nu au deloc (15), provin din mediu rural (25) sau au varsta peste 40 ani (90). Recrutarea si selectia GT se va realiza pe baza unei metodologii prestabilite si fara nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, orientare sexuala, vârsta, handicap etc.

Timp de 24 luni cei 420 membri ai GT vor avea posiblitatea sa participe la 15 sesiuni de cursuri acreditate ANC (28 participanti/curs), astfel– 4 „Specialist sanatate si securitate la locul de munca” (80 ore), 2 „Competente antreprenoriale” (40-60 ore), 4 „Padurar”(720 ore), 3 ”Tamplar universal”(720 ore), 2 ”Mecanic utilaje instalatii industrie”(720 ore). Valoarea adaugata a acestor cursuri va fi adusa de faptul ca ele vor fi adaptate nevoilor GT, contribuind astfel la o imbunatatire reala a competentelor acestora.

Development Training Consulting este partenerul responsabil de realizarea activitatii de consiliere. In cadrul acesteia, un numar de 652 persoane apartinand grupului tinta al proiectului vor beneficia de sesiuni de consiliere de grup si individuala.

În cadrul întâlnirilor de grup, vor lucra “piramida planificarii carierei”, finalul activitatii fiind realizarea propriului plan de cariera. De asemenea, vor fi abordate urmatoarele teme: procesul de autocunoastere, informarea despre oportunitatile pe piata muncii, identificarea stilului de a lua decizii si abordarea tehnicilor potrivite pentru fiecare stil de luare a deciziilor în parte, stabilirea obiectivelor si conditii de îndeplinit pentru cresterea sansei de realizare a lor, managementul timpului, managementul stresului, dezvoltarea abilitatilor pentru cresterea angajabilitaþii: scrisoare de motivatie, CV, prezentarea la interviu, identificarea nevoilor de dezvoltare cu recomandari pentru a participa la diferite cursuri de formare profesionala continua care sa vina în sprijinul îndeplinirii obiectivelor stabilite în planul de cariera si pentru imbunatatirea statutului pe piata muncii: gasirea unui loc de munca mai bine platit sau promovarea pe un nivel de calificare superior. De asemenea, in cadrul sesiunilor de consiliere si orientare profesionala, persoanele din grupul tinta vor fi consiliate cu privire la cursurile pe care le pot accesa in cadrul proiectului, intelegand beneficiile participarii la curs si modul in care cunostintele si competentele dobandite prin participare la programele de formare ii pot ajuta in cariera profesionala.

În afara întâlnirilor de grup, se vor desfasura 2 întâlniri individuale pentru fiecare participant, pentru feedback personalizat pentru propriul plan de cariera si pentru documentele necesare pe piata muncii, scrisoare de motivatie si CV.

BENEFICIILE ASUPRA GRUPULUI TINTA

 • Stabilirea unui plan de cariera profesionala;
 • Dezvoltarea de abilitati de negociere la locul de munca pentru conversie profesionala, participare la concursuri pentru pozitii superioare sau chiar negociere de salariu si alte beneficii;
 • Grupul tinta îsi va dezvolta abilitati pentru identificarea pe piata de noi locuri de munca mult mai potrivite pentru statutul lor profesional;

Dezvoltare personala si profesionala care sa le creasca nivelul de trai si sa le îmbunatateasca calitatea vietii.