START UP YOURSELF

Caracterisitici editare si tiparituriSTART UP YOURSELF – www.afacerinordest.com 

Cod apel: POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Implementarea proiectului se finalizeaza in luna Iulie 2021.

Proiectul este implementat de un parteneriat compus astfel:

Solicitant: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EURONEST” – A.D.I.E

Partener: DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL

Partener: BLUE CONSULTING SRL

Partener: ASOCIAŢIA ORIENTAT

Partener: AGENTIA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, ATRAGERE DE INVESTITII SI PROMOVARE A EXPORTULUI – IASI

OBIECTIVE – Incurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea infiintarii de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana în Regiunea Nord- Est. Proiectul isi propune cresterea ocuparii prin sustinerea infiintarii de noi intreprinderi cu profil nonagricol din zona urbana. Proiectul seadreseaza persoanelor fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) din Regiunea Nord Est care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban.

Scopul proiectului este de a sprijini persoanele fizice din Regiunea Nord-Est sa isi deschida o afacere prin acordarea atat de sprijin financiar, cat si de formare profesionala in domeniul antreprenoriatului, activitati de mentorat si stagii de practica. Masurile de interventie in cadrul proiectului vizeaza realizarea urmatoarelor etape:

 • imbunatatirea competentelor în domeniul antreprenorial a cel putin 400 de persoane care intentioneaza sa infiinteze o afacere, membri ai grupului tinta;
 • selectia a minimum 48 de planuri de afaceri propuse de reprezentanti ai grupului tinta
 • minimum 48 de rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii de ajutor de minimis.

Toate masurile vizate în cadrul proiectului vor avea ca obiectiv incurajarea celor care doresc sa isi deschida o afacere (60% dintre antreprenori cred ca esecul in afaceri este penalizat de societate, fapt ce ii determina sa amine sau chiar sa renunte la a-si infiinta o afacere si dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale). Proiectul raspunde astfel celor mai mari temeri pe care le au cei care doresc sa isi deschida o afacere, respectiv lipsa unei finantari si teama de esec. Conform Barometrului antreprenorilor 2016, 88% dintre antreprenori considera accesul la finantare este dificil sau foarte dificil, în timp 61% dintre antreprenori cred ca educatia primita nu îi pregateste pentru a deveni antreprenori.

Contributia proiectului la realizarea obiectivului specific al programului si apelului:

Proiectul va contribui la promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor prin dezvoltarea de activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare in randul persoanelor din Regiunea Nord-Est. Vor fi incurajate infiintarea de afaceri in toate cele 6 judete ale regiunii Nord-Est, in special in judetele cele mai defavorizate si cu un grad ridicat al somajului (Vaslui, Botosani). De asemenea, se va pune un accent special pe activitati de inovare sociala, dezvoltare durabila, utilizarea noilor tehnologii ale informatiilor. Vor fi incurajati viitorii antreprenori sa implementeze politici de egalitate de sanse si gen, flexibilitate si medii prietenoase de lucru, responsabilizare sociala.

Pe termen mediu si lung proiectul va contribui la:

 • Scaderea numarului de persoane somere sau fara loc de munca,
 • Cresterea nivelului de formare antreprenoriala la nivelul Regiunii Nord Est,
 • Cresterea numarului de firme nou infiintate care creaza cel putin 2 locuri de munca in cadrul comunitatilor locale
 • Cresterea numarului de persoane din comunitate care au oportunitati crescute de ocupare si dezvoltare personala
 • Cresterea nivelului de pregatire profesionala in domeniul antreprenoriatului la nivelul Regiunii Nord- Est
 • Cresterea gradului de intelegere a modalitatilor in care firmele nou infiintate se pot dezvolta in afaceri de succes prin realizarea unei analize la nivel regional

Obiectivele specifice ale proiectului

 OS 1. Facilitarea accesului la formare profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru minim 400 de persoane din Regiunea Nord- Est care fac parte din randul somerilor, persoanelor inactive, persoanelor care au un loc de munca si infiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca.

Pentru cresterea nivelului cunostintelor teoretice si practice in domeniul antreprenoriatului ne propunem urmatoarele activitati:

 • Informarea potentialilor antreprenori de la nivelul Regiunii Nord Est cu privire la oportunitatea oferita in a se forma si a-si deschide o afacere
 • Dezvoltarea unui program de formare antreprenoriala la nivel regional care sa ofere cunostinte de baza si sa dezvolte abilitati persoanelor care vor sa isi deschida o afacere
 • Derularea unui program de formare teoretica si practica care se va concretiza in dezvoltarea de planuri de afaceri fiabile in comunitati din cele 6 judete ale Regiunii de Nord Est

OS 2.  Dezvoltarea a minim 48 de planuri de afaceri cu potential de a deveni afaceri de succes prin acordarea ajutoarelor de minimis si dezvoltarea abilitatilor practice ale antreprenorilor. In vederea infiintari unor afaceri de succes la nivelul Regiunii Nord Est se vor realiza urmatoarele:

 • Dezvoltarea de planuri de afaceri de catre participantii la programul de formare antreprenoriala
 • Dezvoltarea unei metodologii transparente si obiective pentru selectia celor mai bune planuri de afaceri la nivel regional
 • Organizarea si derularea unei competitii la nivelul Regiunii Nord Est in vederea selectarii celor mai bune planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis
 • Selectia celor mai bune 48 de planuri de afaceri si propunerea lor pentru a fi finantate in cadrul unei scheme de acordare de ajutoare de minimis

OS 3. Dezvoltarea, monitorizarea si promovarea a 48 de afaceri in domenii diverse la nivelul Regiunii Nord Est. In vederea asigurarii implementarii planurilor de afaceri si transformarii acestora in afaceri de succes care sa contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale sunt necesare activitati de consultanta, mentorat, networking si intilniri cu alti antreprenori. Barometrul antreprenoriatului românesc 2016 arata ca 47% dintre antreprenori sustin ca activitatile de mentorat si discutiile cu altI antreprenori reprezinta principala sursa de invatare in timp ce 53% dintre antreprenorii maturi participa cel putin o data pe saptamâna la un eveniment de networking.

Indicatorii proiectului:

 • 400 – Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi /angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta
 • 48- IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului
 • 96- Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri&inactivi/ persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului

 Grup tinta eligibil

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta este format din persoane fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: îsi au resedinta sau domiciliul în mediul rural sau în mediul urban din regiunea de Nord-Est si intentioneaza sa înfiinteze o afacere nonagricola în mediul urban in regiunea de NE

Grupul Tinta va fi format din 400 de persoane din categoriile de persoane eligibile, respectiv:

 • Sa fie persoane fizice peste 18 ani (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  • o intentioneaza sa înfiinteze o afacere nonagricola în mediul urban;
  • îsi au resedinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, in regiunea de dezvoltare 1 NE (judetele: Iasi, Vaslui, Neamt, Bacau, Botosani, Suceava);
  • Sa nu faca parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de învatamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani;
  • Sa indeplineasca conditiile de acces la programul de formare (nivel de studii minim 10 clase );
  • Sa nu detina majoritatea partilor sociale intr-o alta intreprindere sau sa fie administrator intr-o alta intreprindere;

ANUNT PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII PENTRU INCHIRIEREA DE SPATIU SEDIU ADMINISTRATIV DE PROIECT

Development Training Consulting SRL intentioneaza sa inchirieze un spatiu pentru sediu administrativ de birou.

Data publicarii 22.01.2018

Termen limita de depunere oferta luni 29.01.2018

Doc-inchiriere-adm-spatiu-DTC_vazuta

Publicare rezultat procedura inchiriere birou

Metodologia de selectie a grupului tinta

Caiet de sarcini servicii de editare si tiparire suporturi de curs

Anuntul SEAP ptr editare si tiparire suporturi de curs

Caiet sarcini pentru achizitia de papetarie si birotica

Caiet de sarcini achizitie de publicitate